window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-158726083-1');

Giai đoạn sơ sinh

Hướng dẫn nấu cháo rây cho bé từ 5 tới 11 tháng

Theo phương pháp ăn dặm của người Nhật, quá trình ăn dặm của bé bắt đầu từ rất sớm từ…

1 year ago